Allt om keto

Här besvaras vanligt förekommande frågor om ketodiet.

Vad är ketodiet?

Ketodiet är en diet som tidigare användes för att kontrollera diverse sjukdomar i brist på läkemedel, men som nu blivit vanlig bland de som försöker gå ned i vikt, de som vill kontrollera sitt blodsocker eller för de som har andra hälsoaspekter i åtanke.

Hur funkar ketodiet?

När man går på en ketodiet äter man måltider där makronutrienterna är fördelade enligt 70%-80% fett, 15%-25% protein och 5% kolhydrater. När man äter så lite kolhydrater kommer kroppens celler att välja fett som energikälla istället för kolhydrater, och man börjar då förhoppningsvis gå ned i fettvikt.

Vad är ketodiet bra för?

Olika människor har olika anledningar till att leva på en ketodiet. Vissa använder dieten för att gå ned i vikt, vissa använder det för att kontrollera sin vikt, medan vissa diabetiker använder dieten för att kontrollera sina blodsockernivåer.

Med det sagt måste det också sägas att forskningen kring en ketogen diet är i sin linda och det finns mycket kvar att utforska. Speciellt återstår det mycket forskning kvar kring de långsiktiga effekterna av en ketodiet. Vad gäller om ketodiet är en bra diet för diabetiker att kontrollera sina blodsocker nivåer har resultaten av forskningen hittills, i både människor och försöksdjur, varit blandat positiva och negativa.