Ketodiet

Det centrala konceptet i ketodieten är att kontrollera hur kroppen genererar och använder energi. Dieten går ut på att sätta kroppen i ett tillstånd som kallas för ketos. När kroppen är i detta tillstånd är teorin att den börjar den förbränna fett.

Historia

Ketodiet började användas i början av 1920-talet för att behandla epilepsi. Tidigare hade man studerat och använt fasta som en metod för att behandla sjukdomen men med begränsad framgång. I början av 1920-talet började man istället att studera effekterna av ketodiet på sjukdomen och samtidigt myntades termen ketogen diet. Dieten hade större framgång mot sjukdomen än fasta och fungerade bäst för barn. Enligt den klassiska formuleringen av dieten skulle fördelningen vara ett gram protein per kilogram kroppvikt för bar, 1-15 g av kolhydrater och resten av kalorierna skulle komma från fett.

Under 1920- och 1930-talen fanns det ingen effektiv läkemdel mot epilepsi. Ketodieten fick därför en stor framgång under dessa årtionden. I slutet av 1930-talen började man upptäcka och utveckla effektiva läkemedel mot epilepsi vilket ledde till att dieten minskade i popularitet. Det dröjde ända till 1994 innan denna diet började öka i popularitet. Det hände i och med att tv-kanalen NBC i programmet Dateline sände ett reportage om en tvååring som hade en form av epilepsi som inte kunde kontrolleras med läkemedel. Däremot hjälp en ketodiet snabbt barnet att återfå kontrollen och återgå till en normal utveckling. Åren därefter ökade intresset för dieten igen och flera studier påbörjades.

Hur funkar det?

Celler från människor (och djur i allmänhet) kan använda olika kolkällor som energi. Vilken källa cellen väljer att använda beror på vilken cell det är, vilken källa som finns tillgänglig och cellens tillstånd. I det generella fallet kommer cellen använda glukos som energikälla om det finns tillgängligt. Om glukos inte finns tillgängligt kommer glykogen (som är långa molekyler av sammansatta glykosmolekyler) att brytas ned till glykos, som cellerna sedan använder som energikälla. I de fall då glykogenlagret också tagit slut börjar kroppen att använda fett som energikälla.

Idén med ketodieten är att genom kost manipulera dessa processer så att cellerna ständigt är i det tillstånd då de förbränner fett. När cellerna ständigt förbränner fett har man uppnått ketos. För att uppnå ketos ska man äta måltider som innehåller 70%-80% fett, 15%-25% protein och 5% kolhydrater.

Om du vill lära dig mer titta på övriga sidor på denna sida.

Recept

Måltider med ketogen diet innhåller höga halter fett, rikligt med protein och väldigt småmängder kolhydrater.